2018-02-20
"ХҮҮХЭД БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ" - CHILDREN OUR FUTURE "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА" - SERVING TOGETHER IN THE HEALTH SECTOR


ХЭРЭГЖСЭН ТӨСӨЛ

СЭЛЭНГЭ ХӨГЖЛИЙН ТӨСӨЛ (СХТ)
2015/09/08
Сэлэнгэ хөгжил төсөл нь өрхийн орлого бага иргэд, орон нутгийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлсэнээр ядуурлыг бууруулах үндсэн зорилготой хэрэгжсэн юм. Мал аж ахуй, өрхийн тариалалт, ноос боловсруулах хөтөлбөрүүдээр дамжуулан өөрсдийн дотоод нөөц боломжийг ашиглан өрх гэрийн амьжиргаагаа сайжруулахад төсөлд хамрагдагсдыг чадавхжуулжээ.
дэлгэрэнгүй
Баянзүрх Хөгжлийн Төсөл (БХТ)
2015/09/08
Баянзүрх хөгжил төсөл нь орон нутгийн эмнэлгийг дэмжих, ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болон эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр зорилтот орон нутгийн түвшинд баталгаажих түвшингээс доогуур бүлгийн хүн амд анхаарч ажиллах үндсэн зорилготой хэрэгжсэн. дэлгэрэнгүй
Эрүүл Мэндийн Хөгжил Төсөл (ЭМХТ)
2015/09/08
Энэхүү төсөл нь 0-8 насны хүүхдүүдэд зонхилон тохиолдох, эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд олон нийтийн оролцоог дэмжих үндсэн зорилготой хэрэгжсэн.   
Төслийн зорилтот бүс, хэрэгжсэн хугацаа
дэлгэрэнгүй
ХҮҮХЭД-ГЭР БҮЛ ТӨСӨЛ (ХГБ)
2015/09/08
Төсөл нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах, түүний хэрэгжилтэд нөлөөлөх улмаар зорилтот бүс нутгийн олон нийт, өрх бүлд нийгмийн суурь үйлчилгээг хүргэх, эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн амьдралын нөхцлийг сайжруулах үндсэн зорилготой. 
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТОТ БҮС, ХЭРЭГЖСЭН ХУГАЦАА 
дэлгэрэнгүй
НООСНЫ ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ МАРКЕТИНГИЙН ТӨСӨЛ
2015/09/08
Эмзэг бүлгийн өрхүүдийг ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж борлуулан амьдралын нөхцөлөө тогтвортой дээшлүүлэх чадавхтай болгох.  Монгол дахь ноосон гар урлалын тогтвортой хөгжлийг хангаж, хоршооллын бүтцийг бий болгоход иргэд байгууллагуудыг чадавхжуулахдэлгэрэнгүй
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ 1
2015/09/08
Төслийн гол зорилго нь Монгол улсын баруун бүсийн аймгуудын эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг бэхжүүлэх, эрүүл мэндийн анхан шатанд ажиллагсдыг чадавхжуулан улмаар хөдөөгийн хүн амын эрүүл мэндийг дээшлүүлэх зорилготой хэрэгжсэн.дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн Эрх Хөгжил төсөл (ХЭХ)
2015/09/08
ХЭХ төсөл нь зорилтот орон нутагт хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг дэмжих үндсэн зорилготой хэрэгжсэн. Төсөл 2014 оноос эхлэн үйл ажиллагааны хүрээг нарийвчлан хөдөөгийн сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр анхааран ажиллахыг зорьж байна. 
дэлгэрэнгүй
Санал асуулга
Санал асуулга
Та сурагчдын дотуур байрны нөхцөл байдлыг хэрхэн үнэлж байна вэ?
Сайн
Дунд
Муу
 
 Үр дүнг харах (53)

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2016 | NORWEGIAN LUTHERAN MISSION MONGOLIA
Developed by:miniCMS™ v2